Don't Give Up on Love

back to list print
Type: film
Genre: melodrama
Year of production: 2008
Duration: 90 minutes
Directed by: Vyacheslav Alioshechkin
Written by: Svetlana Sazanova
Production designer: Gennadiy Makhonin
Director of photography: Konstantin Chumakov
Music by: Timur Polyanskiy
Producers: Valentin Opalev , Vlad Riashyn
Premiere: 30/11/2008 (Russia), 22/02/2009 (Ukraine)
Cast: Ekaterina Vulichenko, Anastasia Tsvetaeva, Yuriy Moseychyuk, Denis Matrosov, Il'ya Sokolovskiy, Igor' Roda, Kirill Burdikhin, Evgeniy Efremov, Georgiy Povolotskiy
Catalogue