Filming of Series “Sign of The True Path” Started

back to list
17.04.2012
"Sign of The True Path"
 
Directed by: Vyacheslav Lavrov
Written by: Ekaterina Kostikova
Production designer: Grigoriy Ter-Mesropyan
Director of photography: Andrey Lebedyanskiy
 
Genre: mystical thriller
Year of production: 2012
Number of episodes: 4
 
Cast: Valentina Talyzina, Alla Zakharova, Aleksey Sekirin, Sergey Koleshnya, Aliona Levkovich, Aleksey Rakhmanov, Ivan Egorov, Roman Kheidze, Irena Dubrovskaya, Anastasia Platonova, Yuriy Balitskiy, Stanislav Kostetskiy
 
Catalogue