Subscribe

News

Cast: Dmitriy Pevtsov, Vladimir Gostiukhin, Viktoria Isakova, Karina Razumovskaya, Tatyana Cherkasova, Konstantin Milovanov, Olga Volkova
Sergey Marinin, Roman Zhyrnov, Vladimir Yeriomin, Valeriy Sheyman, Dmitry Yendaltsev, Anatoly Zavyalov, Dmitry Gotsdiner
“The Dandelion” won a jury’s Special Prize in the category “TV Movie” at the Seoul International Drama Awards held annually in South Korea.
The International TV and Cinema Forum “Together” selected its winners
Cast: Igor' Botvin, Sergey Gamov, Roman Ageev, Aleksandr Andreev, Mikhail Batuev, Anna Zhukova, Tatyana Samarina
Catalogue